Privacybeleid

1. verantwoordelijke instantie

Ball Friends Ltd.
Algemeen directeur: Fabian Ziethmann

Bospad 13
21465 Wentorf

Tel.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van deelname aan onze evenementen.

Geaggregeerde gegevens die we verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of in de vorm van tellingen bij evenementen op locatie, en die niet direct aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld, vallen hier niet onder.

 

2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor ondersteuning in de aanloop naar en tijdens deelname aan onze evenementen, inclusief eventuele garanties achteraf, voor onze diensten, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Je persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins overgedragen aan derden als dit noodzakelijk is voor contractafhandeling of facturering of als je vooraf toestemming hebt gegeven (we moeten bijvoorbeeld je naam doorgeven aan een hotel of luchtvaartmaatschappij als je de accommodatie of vervoersdienst via ons hebt geboekt, maar een derde bedrijf de betreffende dienst levert). In het kader van onze evenementen bijvoorbeeld, ontvangen de dienstverleners die wij hier gebruiken de noodzakelijke gegevens voor de orderverwerking. De gegevens die op deze manier worden doorgegeven, mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak uit te voeren. Elk ander gebruik van de gegevens is niet toegestaan en vindt niet plaats bij een van de door ons toevertrouwde dienstverleners. Uw persoonlijke gegevens worden gewist als dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en als u een verzoek tot wissen hebt ingediend, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

 

2.3 Adverteren via e-mail

Deelnemers aan onze evenementen ontvangen na hun deelname aanbevelingen en informatie over toekomstige evenementen. Je ontvangt deze aanbevelingen automatisch van ons. Op deze manier willen we je informatie sturen over ons aanbod dat je mogelijk interesseert op basis van je deelname aan eerdere evenementen. Hierbij houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. Als u niet langer aanbevelingen of promotionele berichten van ons wilt ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Een bericht in tekstvorm naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een afmeldlink.

 

3. logbestanden

Telkens wanneer onze websites worden bezocht, worden gebruiksgegevens doorgegeven door de desbetreffende webbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: Datum en tijd van toegang, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, referrer URL (URL vanwaar u naar de webpagina's bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals het product- en versienummer van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na 30 dagen verwijderd of geanonimiseerd. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen of alleen met onevenredig veel tijd, kosten en moeite aan een dergelijke persoon kunnen worden toegewezen. Wij evalueren deze logbestanden in geanonimiseerde vorm om onze website verder te verbeteren en om technische fouten sneller te kunnen opsporen.

 

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Door gebruik te maken van mannschaftsausfahrt.de geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek wordt doorgegeven aan Google Analytics, kunt u een "deactiveringsuitbreiding" voor uw browser installeren. U kunt deze add-on downloaden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Houd er echter rekening mee dat deze momenteel alleen beschikbaar is voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we de trackingtools niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, deze gegevens doorsturen naar externe aanbieders en marketingplatforms of de gegevens koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).

 

5. informatierechten van de betrokkene

Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, het recht om gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, kunt u uw verzoek per e-mail of per post naar het onder punt 1 vermelde adres sturen.