Privatlivspolitik

1. Ansvarligt organ

Ball Friends Ltd.
Administrerende direktør: Fabian Ziethmann

Skovsti 13
21465 Wentorf

Tlf.: +49 (0) 40 55895037
E-mail: info@ballfreunde.com

 

2. indsamling, behandling og brug af personlige data

2.1 Personlige data

Persondata er oplysninger om en bestemt eller identificerbar fysisk persons faktiske eller personlige forhold. Dette omfatter f.eks. navn, telefonnummer, adresse og alle data, som du giver os i forbindelse med deltagelse i vores arrangementer.

Aggregerede data, som vi indsamler, f.eks. når du besøger vores hjemmeside eller i form af optællinger ved arrangementer på stedet, og som ikke direkte kan knyttes til dig personligt, er ikke omfattet af dette.

 

2.2 Indsamling, behandling og brug af personlige data

Vi indsamler, opbevarer og behandler dine data til support i optakten til og under deltagelsen i vores arrangementer, herunder eventuelle efterfølgende garantier, til vores tjenester, teknisk administration og vores egne markedsføringsformål. Dine personlige data vil kun blive videregivet eller på anden måde overført til tredjeparter, hvis det er nødvendigt med henblik på kontraktbehandling eller fakturering, eller hvis du har givet dit forudgående samtykke (for eksempel skal vi videregive dit navn til et hotel eller flyselskab, hvis du har booket indkvartering eller transportservice gennem os, men et tredje selskab leverer den relevante service). I forbindelse med vores arrangementer modtager de tjenesteudbydere, vi bruger her, f.eks. de nødvendige data til ordrebehandling. De data, der videregives på denne måde, må kun bruges af vores tjenesteudbydere til at udføre deres opgave. Enhver anden brug af oplysningerne er ikke tilladt og finder ikke sted hos nogen af de tjenesteudbydere, som vi har betroet. Dine personlige data slettes, hvis dette ikke er i modstrid med lovbestemte opbevaringsforpligtelser, og hvis du har gjort krav på sletning, hvis dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev gemt, eller hvis deres opbevaring er utilladelig af andre juridiske årsager.

 

2.3 Annoncering via e-mail

Deltagere i vores events vil modtage anbefalinger og information om fremtidige events fra os efter deres deltagelse. Du vil automatisk modtage disse anbefalinger fra os. På denne måde ønsker vi at sende dig information om vores tilbud, der kan interessere dig baseret på din deltagelse i tidligere arrangementer. På den måde overholder vi strengt de juridiske krav. Hvis du ikke længere ønsker at modtage anbefalinger eller reklamemeddelelser fra os, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette. En besked i tekstform til de kontaktdata, der er nævnt under punkt 1 (f.eks. e-mail, fax, brev), er tilstrækkelig til dette formål. Naturligvis finder du også et afmeldingslink i hver e-mail.

 

3. logfiler

Hver gang der er adgang til vores hjemmesider, overføres brugsdata af den respektive webbrowser og gemmes i logfiler, de såkaldte serverlogfiler. De gemte dataposter indeholder følgende data: Dato og klokkeslæt for adgangen, navnet på den side, der er adgang til, IP-adresse, referrer URL (oprindelses-URL, hvorfra du kom til websiderne), mængden af overførte data samt produkt- og versionsnummer for den anvendte browser. Brugernes IP-adresser slettes eller anonymiseres efter 30 dage. I tilfælde af anonymisering ændres IP-adresserne på en sådan måde, at de enkelte detaljer om personlige eller faktuelle omstændigheder ikke længere kan tildeles en bestemt eller identificerbar fysisk person eller kun kan tildeles en sådan person med en uforholdsmæssig stor mængde tid, omkostninger og arbejde. Vi evaluerer disse logfil-dataposter i anonymiseret form for yderligere at forbedre vores webtilstedeværelse og for hurtigere at finde tekniske fejl.

 

4. Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google, Inc ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive afkortet på forhånd af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside.

Du kan også forhindre Googles indsamling af data, der er genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ved at bruge mannschaftsausfahrt.de accepterer du, at Google behandler data om dig på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke ønsker, at oplysninger om dit besøg på hjemmesiden skal overføres til Google Analytics, har du mulighed for at installere en "deaktiveringstilføjelse" til din browser. Du kan downloade denne add-on på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bemærk dog, at det i øjeblikket kun er tilgængeligt for Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera.

Uden dit udtrykkelige samtykke vil vi ikke bruge sporingsværktøjerne til at indsamle ubemærkede personlige data om dig, til at overføre sådanne data til tredjepartsudbydere og marketingplatforme eller til at linke dataene til dine personlige data (navn, adresse osv.).

 

5. den registreredes ret til information

I henhold til den tyske databeskyttelseslov har du ret til gratis information om dine lagrede data og, hvis det er relevant, ret til at rette, blokere eller slette data. Vi tager beskyttelsen af dine data meget alvorligt. For at sikre, at personoplysninger ikke videregives til tredjepart, bedes du sende din anmodning via e-mail eller post til den adresse, der er angivet under punkt 1.