Turnieranlage_01

Zasady turnieju

Oficjalne zasady Niemieckiego Festiwalu Piłki Nożnej

Przeczytaj wszystkie zasady turnieju German Football Festival tutaj, aby poznać dokładny harmonogram turnieju, grupy wiekowe, czas gry i inne ważne informacje. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

Zasady turnieju

Oficjalne zasady Niemieckiego Festiwalu Piłki Nożnej

Przeczytaj wszystkie zasady turnieju German Football Festival tutaj, aby poznać dokładny harmonogram turnieju, grupy wiekowe, czas gry i inne ważne informacje. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

Autoryzacja

Uprawnione są osoby, które zgodnie z przepisami ich macierzystego związku i FIFA mogą wydać pozwolenie na grę dla uczestniczącego klubu, gminy lub drużyny reprezentacyjnej. Paszport zawodnika i, w stosownych przypadkach, dowód tożsamości (data urodzenia) muszą zostać zabrane ze sobą i okazane na żądanie.

Grupy wiekowe

Zawodnicy urodzeni 01.01.2005 lub później mogą grać w grupie wiekowej U18/U19.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2007 lub później mogą grać w grupie wiekowej U16/U17.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2009 lub później mogą grać w grupie wiekowej U14/U15.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2011 lub później mogą grać w grupie wiekowej U12/U13.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2013 lub później są uprawnieni do gry w grupie wiekowej U10/U11.

Czas zabawy

Szacowany czas gry we wszystkich meczach wynosi 2 x 20 minut. W połowie meczu następuje krótka przerwa na picie i zmiana stron. Trenowanie podczas przerwy jest niedozwolone.

Wymiana

Podczas meczu dozwolona jest zmiana zawodników w dowolnym momencie. Zawodnicy muszą jednak opuścić boisko w strefie trenerskiej w pobliżu linii połowy boiska, a zawodnicy rezerwowi muszą wejść na boisko w tej samej strefie. (Wyjątek: kontuzje)

Ocena gry

W przypadku równej liczby punktów w meczach grupowych decyduje różnica bramek. Jeśli różnica bramek jest równa, decyduje liczba strzelonych bramek. Jeśli i te są równe, decyduje bezpośrednie porównanie drużyn. Jeśli i to jest równe, zwycięzcę wyłania losowanie.

Jeśli nie zostanie wyłoniony zwycięzca w meczach pucharowych (np. w rundzie 16) i nie zostanie wyłoniony zwycięzca w meczach o rozstawienie po regulaminowym czasie gry, zwycięzca zostanie wyłoniony w rzutach karnych bez dogrywki. Najpierw rywalizuje ze sobą trzech strzelców z każdej drużyny. Jeśli po trzech rundach rzutów karnych nie wyłoniono zwycięzcy, każda drużyna wykonuje kolejne rzuty karne, aż do wyłonienia zwycięzcy. Wszyscy gracze są uprawnieni do wykonywania rzutów karnych, niezależnie od tego, czy znajdują się na boisku pod koniec meczu, czy też zostali zastąpieni. Żaden zawodnik nie może wykonywać dwóch rzutów karnych, dopóki wszyscy jego koledzy z drużyny nie wykonają rzutu karnego.

Jeśli drużyna spóźni się (5 minut po oficjalnym rozpoczęciu meczu) lub nie pojawi się na boisku, mecz uznaje się za przegrany wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika wynikiem 2:0. Jeśli drużyna spóźni się na mecz, nie ponosząc za to odpowiedzialności, komitet turniejowy decyduje, czy mecz zostanie przełożony. Jeśli drużyna spowoduje odwołanie meczu, mecz zostanie również uznany za przegrany wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika wynikiem 2:0. Ma to również zastosowanie w przypadku rażącego niesportowego zachowania poza boiskiem. Komisja turniejowa decyduje, czy dana drużyna zostanie wykluczona z dalszej części turnieju.

Jeśli mecze zostaną odwołane z powodu warunków pogodowych i nie będą mogły zostać rozegrane w zaplanowanych dniach turnieju ze względów terminarzowych, wyniki tych meczów zostaną wybrane losowo (2:0 lub 0:2). Ma to zastosowanie tylko w przypadku przerwania turnieju, a nie w przypadku jego odwołania.

Roster

Konieczne jest wypełnienie arkusza z informacjami o zawodnikach. Każda drużyna musi przynieść tę listę na odprawę turniejową w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku.
Zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie. Jeśli klub uczestniczy z kilkoma drużynami, zawodnicy muszą być ściśle przypisani do konkretnej drużyny. Wyjątki od tej zasady (np. z powodu kontuzji) muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo turnieju.

Liczba graczy i rozmiar boiska

Drużyny U15, U17 i U19 grają na dużym boisku z 10 zawodnikami w polu i bramkarzem. Drużyny U13 grają z 8 zawodnikami w polu i bramkarzem na boisku o wymiarach 70 x 50 metrów z 5-metrowymi bramkami. Drużyny U10/U11 grają na małym boisku z 6 zawodnikami w polu i 1 bramkarzem. Każda drużyna może wprowadzić dowolną liczbę rezerwowych.

Rozpoczęcie

Pierwsza drużyna ma prawo do rozpoczęcia gry. Druga drużyna ma prawo wyboru strony boiska. Rzut wolny może być wykonany tylko przez jednego zawodnika i może być zagrany do tyłu przy pierwszym kontakcie.

Kary

Sędzia ma prawo nałożyć następujące kary za faul, niesportowe zachowanie lub inne nielegalne wykroczenia:
- 5-minutowa kara (żółta kartka)
- Wyślij (czerwona kartka)
- Żółta kartka nakłada karę czasową.

Jeśli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką, zostaje automatycznie zawieszony na następny mecz. Decyzję o nałożeniu wyższej kary podejmuje kierownictwo turnieju. W przypadku poważnych wykroczeń dyscyplinarnych (również poza meczami turnieju), kierownictwo turnieju może wykluczyć danego zawodnika z turnieju.
Komisja GFF prosi wszystkie drużyny o uczciwe i uprzejme traktowanie siebie nawzajem i sędziów oraz o respektowanie ich decyzji.

Zapasowe koszulki i buty

Jeśli dwie drużyny mają ten sam kolor koszulek, pierwsza wymieniona drużyna musi nosić odpowiednie koszulki zastępcze, które zostaną rozdane przez kierownictwo turnieju. Zawodnicy muszą przywieźć na turniej obuwie przeznaczone na boiska trawiaste i ze sztuczną murawą. Noszenie butów piłkarskich z kiczowatymi ćwiekami na sztucznej murawie jest niedozwolone. Zawodnicy mogą nosić buty z okrągłymi kołkami lub buty typu astro. W przypadku naruszenia przepisów kierownictwo turnieju i sędzia mają prawo wykluczyć danego zawodnika z meczu. Noszenie ochraniaczy na golenie jest obowiązkowe, aby zapobiec kontuzjom.
Noszenie ochraniaczy goleni jest obowiązkowe, aby zapobiec urazom.

Uznanie zasad

Biorąc udział w Niemieckim Festiwalu Piłki Nożnej, wszystkie kluby akceptują jego zasady. Wszelkie naruszenia mogą prowadzić do wykluczenia z turnieju. Wszystkie kluby są odpowiedzialne za własną odzież i rzeczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie przyniesionych przedmiotów. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownictwem turnieju.

Zgłoszenie sprzeciwu

Odwołanie musi zostać złożone do kierownictwa turnieju w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. Konsekwencje odwołania leżą w gestii kierownictwa turnieju. Komitet GFF nie przyjmuje odwołań od decyzji sędziów.

Zasady turnieju

Uprawnione są osoby, które zgodnie z przepisami ich macierzystego związku i FIFA mogą wydać pozwolenie na grę dla uczestniczącego klubu, gminy lub drużyny reprezentacyjnej. Paszport zawodnika i, w stosownych przypadkach, dowód tożsamości (data urodzenia) muszą zostać zabrane ze sobą i okazane na żądanie.

Zawodnicy urodzeni 01.01.2005 lub później mogą grać w grupie wiekowej U18/U19.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2007 lub później mogą grać w grupie wiekowej U16/U17.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2009 lub później mogą grać w grupie wiekowej U14/U15.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2011 lub później mogą grać w grupie wiekowej U12/U13.
Zawodnicy urodzeni 01.01.2013 lub później są uprawnieni do gry w grupie wiekowej U10/U11.

Szacowany czas gry we wszystkich meczach wynosi 2 x 20 minut. W połowie meczu następuje krótka przerwa na picie i zmiana stron. Trenowanie podczas przerwy jest niedozwolone.

Podczas meczu dozwolona jest zmiana zawodników w dowolnym momencie. Zawodnicy muszą jednak opuścić boisko w strefie trenerskiej w pobliżu linii połowy boiska, a zawodnicy rezerwowi muszą wejść na boisko w tej samej strefie. (Wyjątek: kontuzje)

W przypadku równej liczby punktów w meczach grupowych decyduje różnica bramek. Jeśli różnica bramek jest równa, decyduje liczba strzelonych bramek. Jeśli i te są równe, decyduje bezpośrednie porównanie drużyn. Jeśli i to jest równe, zwycięzcę wyłania losowanie.

Jeśli nie zostanie wyłoniony zwycięzca w meczach pucharowych (np. w rundzie 16) i nie zostanie wyłoniony zwycięzca w meczach o rozstawienie po regulaminowym czasie gry, zwycięzca zostanie wyłoniony w rzutach karnych bez dogrywki. Najpierw rywalizuje ze sobą trzech strzelców z każdej drużyny. Jeśli po trzech rundach rzutów karnych nie wyłoniono zwycięzcy, każda drużyna wykonuje kolejne rzuty karne, aż do wyłonienia zwycięzcy. Wszyscy gracze są uprawnieni do wykonywania rzutów karnych, niezależnie od tego, czy znajdują się na boisku pod koniec meczu, czy też zostali zastąpieni. Żaden zawodnik nie może wykonywać dwóch rzutów karnych, dopóki wszyscy jego koledzy z drużyny nie wykonają rzutu karnego.

Jeśli drużyna spóźni się (5 minut po oficjalnym rozpoczęciu meczu) lub nie pojawi się na boisku, mecz uznaje się za przegrany wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika wynikiem 2:0. Jeśli drużyna spóźni się na mecz, nie ponosząc za to odpowiedzialności, komitet turniejowy decyduje, czy mecz zostanie przełożony. Jeśli drużyna spowoduje odwołanie meczu, mecz zostanie również uznany za przegrany wynikiem 0:2 i wygrany przez przeciwnika wynikiem 2:0. Ma to również zastosowanie w przypadku rażącego niesportowego zachowania poza boiskiem. Komisja turniejowa decyduje, czy dana drużyna zostanie wykluczona z dalszej części turnieju.

Jeśli mecze zostaną odwołane z powodu warunków pogodowych i nie będą mogły zostać rozegrane w zaplanowanych dniach turnieju ze względów terminarzowych, wyniki tych meczów zostaną wybrane losowo (2:0 lub 0:2). Ma to zastosowanie tylko w przypadku przerwania turnieju, a nie w przypadku jego odwołania.

Konieczne jest wypełnienie arkusza z informacjami o zawodnikach. Każda drużyna musi przynieść tę listę na odprawę turniejową w czwartek, 14 kwietnia 2022 roku.
Zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie. Jeśli klub uczestniczy z kilkoma drużynami, zawodnicy muszą być ściśle przypisani do konkretnej drużyny. Wyjątki od tej zasady (np. z powodu kontuzji) muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo turnieju.

Drużyny U15, U17 i U19 grają na dużym boisku z 10 zawodnikami w polu i bramkarzem. Drużyny U13 grają z 8 zawodnikami w polu i bramkarzem na boisku o wymiarach 70 x 50 metrów z 5-metrowymi bramkami. Drużyny U10/U11 grają na małym boisku z 6 zawodnikami w polu i 1 bramkarzem. Każda drużyna może wprowadzić dowolną liczbę rezerwowych.

Pierwsza drużyna ma prawo do rozpoczęcia gry. Druga drużyna ma prawo wyboru strony boiska. Rzut wolny może być wykonany tylko przez jednego zawodnika i może być zagrany do tyłu przy pierwszym kontakcie.

Sędzia ma prawo nałożyć następujące kary za faul, niesportowe zachowanie lub inne nielegalne wykroczenia:
- 5-minutowa kara (żółta kartka)
- Wyślij (czerwona kartka)
- Żółta kartka nakłada karę czasową.
Jeśli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką, zostaje automatycznie zawieszony na następny mecz. Decyzję o nałożeniu wyższej kary podejmuje kierownictwo turnieju. W przypadku poważnych wykroczeń dyscyplinarnych (również poza meczami turnieju), kierownictwo turnieju może wykluczyć danego zawodnika z turnieju.
Komisja GFF prosi wszystkie drużyny o uczciwe i uprzejme traktowanie siebie nawzajem i sędziów oraz o respektowanie ich decyzji.

Jeśli dwie drużyny mają ten sam kolor koszulek, pierwsza wymieniona drużyna musi nosić odpowiednie koszulki zastępcze, które zostaną rozdane przez kierownictwo turnieju. Zawodnicy muszą przywieźć na turniej obuwie przeznaczone na boiska trawiaste i ze sztuczną murawą. Noszenie butów piłkarskich z kiczowatymi ćwiekami na sztucznej murawie jest niedozwolone. Zawodnicy mogą nosić buty z okrągłymi kołkami lub buty typu astro. W przypadku naruszenia przepisów kierownictwo turnieju i sędzia mają prawo wykluczyć danego zawodnika z meczu. Noszenie ochraniaczy na golenie jest obowiązkowe, aby zapobiec kontuzjom.
Noszenie ochraniaczy goleni jest obowiązkowe, aby zapobiec urazom.

Biorąc udział w Niemieckim Festiwalu Piłki Nożnej, wszystkie kluby akceptują jego zasady. Wszelkie naruszenia mogą prowadzić do wykluczenia z turnieju. Wszystkie kluby są odpowiedzialne za własną odzież i rzeczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę lub uszkodzenie przyniesionych przedmiotów. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierownictwem turnieju.

Odwołanie musi zostać złożone do kierownictwa turnieju w ciągu 15 minut od zakończenia meczu. Konsekwencje odwołania leżą w gestii kierownictwa turnieju. Komitet GFF nie przyjmuje odwołań od decyzji sędziów.

Niemiecki Festiwal Piłki Nożnej

Więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
to zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce startowe!

Więcej informacji na temat turnieju i dokładnych nagród oraz
zabezpieczyć niewiążące miejsce startu!

Niemiecki Festiwal Piłki Nożnej

Uzyskaj więcej informacji o turnieju i dokładnych cenach, a następnie zapewnij sobie niezobowiązujące miejsce!

Niemiecki Festiwal Piłki Nożnej

Uzyskaj więcej informacji o turnieju i dokładnych cenach, a następnie uzyskaj niezobowiązującą ofertę!

Niemiecki Festiwal Piłki Nożnej

Uzyskaj więcej informacji o turnieju i dokładnych cenach, a następnie uzyskaj niezobowiązującą ofertę!

Więcej informacji o turnieju:

Sprawdź, co ma do zaoferowania Niemiecki Festiwal Piłki Nożnej: ponad 150 drużyn z ponad 15 różnych krajów i wiele więcej!

Czekają nas cztery dni pełne futbolu i świetny program towarzyski: mecze turniejowe, ekscytujące zajęcia i czas wolny na zwiedzanie Drezna.

Tutaj można znaleźć grupy wiekowe Niemieckiego Festiwalu Piłki Nożnej: Istnieją trzy grupy wiekowe dla dziewcząt i pięć dla chłopców.